ҚР ҰҒА Хабаршысы

 • Айдарова С.Б., Тілеуова А.Б., Шәрипова А.А., Бектұрганова Н.Е., Григорьев Д.О., Миллер Р.

Құрамында активті заттар бар контейнерлерді алу үшін кенеттен эмульгирленген май/су эмульсияларды зерттеу          5-13

 • Мұстафина A.K., Әлибиева Ж.М., Бекетова Г.С., Өтегенова А.У., Берлібаева А.Б.

Объектіге бағытталған жүйелерді тестілеу          13-21

 • Баешов Ә.Б., Абдувалиева У.А., Әбіжанова Д.Ә., Иванов Н.С.

Күкірт қышқылы ерітіндісінде «Ti-Cu» электродтарын қолдана отырып айнымалы ток арқылы поляризациялау кезінде мыс ұнтақтарының қалыптасуы          22-28

 • Бекмухамедов Б.Е., Ахметов Б.Д., ЖантаевЖ.Ш.

Қашаған мұнай кен орны үшін, теңіз бетіндегі мұнай дақтарының қозғалысын және өзгерісін математикалық модельдеу          28-38

 • Блохин И., Қасымбаев М., Татенов А., Цесарский Г.

Шуманның электромагниттік резонасының мидың ритміне әсерін зерттеу          38-43

 • Құрбаниязов А.К., Абдукаюмов С., Юсупов Б., Нуридинов Н.

Каспий теңізінің экологиялық мәселелері мен олардың әлеуметтік-экономикалық дамуға эсер етуі          43-47

 • Вашкевич Н.П., Бикташев Р.А., Пащенко Д.В., Кутузов В.В., Сауанова К.Т.

Логикалық басқарудың параллельді алгоритмдерін формальды сипаттау үшін уақиғалық детерменирлі емес автоматтардың модельдерін қолдану          48-59

 • Иванов А.И., Ахметов Б.Б., Безяев А.В., Перфилов К.А., Алимсеитова Ж.К.

Аз мәтіндік таңдауларда әлсіз және қуатты корреляцияланған ұзын биометриялық кодтарының энтропиясын есептеу          64-70

 • Малышев В.П., Зубрина Ю.С.

Коши, Маклореннің жинақтылық интегралды белгісінің негізінде қатарға баға беру және қатар соммасын есептеу мүмкіндігі туралы          70-76

 • Блохин И., Қасымбаев М., Татенов А., Цесарский Г.

Тірі жасушалардағы оптикалық процесстердің ролі          76-80

 • Өжікенов Қ.Ә., Абилдаева А.Д.

Белсенді магнитті ілмесінің басқару алгоритімінің робастылық қаситетерін зерттеу          81-87

 • Қантарбаев С.С., Мыңбаева Б.Н., Грачев А.А., Воронова Н.В.

Қазақстанда қоңыр аю популяциясының таралуы мен саны: аналитикалық шолу          87-93

 • Мамырбекова Айгуль, Мамырбекова Айжан.

Диметилсульфоксидтегі мыс (II) нитраты кристаллогидраты ерітінділерінің электрөткізгіштігін зерттеу          94-100

 • Пащенко Д.В., СиневМ.П., Кутузов В.В., Трокоз Д.А., Сауанова К.Т.

Ракета-ғарыштық кешендердің жер бетіндегі инфрақұрылымын басқаратын аппараттық құралдардын модуль аралық және блок аралық өзара әрекеттесу әдістері          101-114

 • Рахимов К.Д.

Дитерпенді лактон және изофлавонның уыттылығы мен ісікке қарсы белсенділігін зерттеу          115-118

 • Рябикин Ю.А., Зашквара О.В., Клименов В.В., Исова А.Т., Токмолдин С.Ж.

Со^п21 интерметалид негізіндегі спинтроникаға арналған көлемді материал          118-122

 • Украинец В.Н., Отарбаев Ж.О., Гирнис С.Р.

Таяз орналасқан тоннельдің қосқабат қаптамасының контакт шарттары мен параметрлерінен көлік жүктемесінің қауіпті жылдамдығына әрекеті          123-130

 • ШыныбаевМ.Д., Беков А.А., Жолдасов С.А., Қашықбаев О., Рахимжанов Б.Н., Ақынбеков Е.А.

«Инверсияны» Хилдің екінші есебінде «кіші бөлгіштерді» жою әдісі ретінде қолдану          130-134

 • Әпендиев Т.Ә.

Халықтар Ассамблеясы - Ел бірлігінің тірегі          134-137

 • Қалиева Г.С.

Салық құқығындағы заңи презумпция құқықтық реттеу тәсілі ретінде          138-144

 • Кудерин И.К.

Қазақстан Республикасының экологиялық аудандастырудың түсінігі мен жалпы сипаттамасы          145-151

 • Торғаева Б. Т.

Қазақстан Республикасы медиа-бизнесінің корпоративті әлеуметтік жауапкершілігін басқару: мәселелері мен бастапқылығы          152-160

 • Торланбаева К.Ө.

Об этапах исламизации населения Казахстана          161-172

 • Татенов А., Блохин И., Қасымбаев М., Цесарский Г.

Исследование генерации электромагнитного излучения нейронами центральной нервной системы          172-175

 • Игенбаева Б.Н.

Инновациялық жобаларды жүзеге асуында комплементардық активтерді басқару          176-184

 • Балабеков О.С., Оспанов Б.О., Волненко А.А., Қорганбаев Б.Н., Ханжаров Н.С., Абдижаппарова Б.Т.

Бақша дақылдары және оларды Қазақстанда өңдеудің болашағы          184-189

EDITOR IN CHIEF

Our Journal

FacebookTwitterMixxVimeo

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31