ҚР ҰҒА Хабаршысы

 • Д.М. Сергеев, А.Н. Васильев, К.Ш. Шункеев

АСҚЫН ӨТКІЗГІШТЕГІ КВАЗИБӨЛШЕКТЕРДІҢ СЕРПІМСІЗ ШАШЫРАУЫ ПРОЦЕСІН ЕСЕПКЕ АЛУМЕН БАЛЛИСТИКАЛЫҚ ДЖОЗЕФСОНДЫҚ ТҮЙІСПЕЛЕРДІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН МОДЕЛЬДЕУ 5-14

 • В.С. Хачикян, А.В.Антонцев, Л.Б. Есентураева

БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫН ҚҰРУДА ИНТЕРПОЛЯЦИЯНЫ ҚОЛДАНУ 15-22

 • Б.С. Ахметов, А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, М.Н. Жекамбаева

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ҮШІН ҚАТЕР ӘДІСІН БАҒАЛАУ 23-38

 • А.А. Генбач, К.С. Олжабаева

ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ КЕУЕКТІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ, ОЛАРДЫ ЖОБАЛАУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДА ӨТЕТІН ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ МЕХАНИЗМІ 39-45

 • А.К. Баешова, А.Б. Баешов, А.А. Адайбекова

МЫСТЫҢ СУЛЫ КАЛИЙ БРОМИДІ ЕРІТІНДІСІНДЕГІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 46-52

 • Д. Дайрабай, В.Г. Голубев, О.С. Балабеков, А.М. Бренер

ДИСПЕРСТІ ФАЗАНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ КӨЗДЕРІ БАР ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ БИНАРЛЫҚ АГРЕГАЦИЯЛАУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҮЛГІЛЕРІ 52-59

 • С.Д. Фазылов, М.А. Абдықалықов, О.А. Нүркенов, А.Ж. Исаева, М.З. Молдахметов, С.З. Закарин, А.Е. Арынова, Ж.Б. Сәтпаева

КӨМІР ҚОҚЫСТАРЫНАН АЛЫНАТЫН БРИКЕТТЕРДІҢ БЕРІКТІЛІГІНЕ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 60-65

 • Кан С.М., Курмангалиева Ш.Г., Плеханов П.А., Тлеуова Ж.Т., Калугин О.А.

ӘР ТҮРЛІ КӨЛІК ТҮРІМЕН ЖҮК ТАСУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҚСАТТЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ КЕЙБІР КӨРІНІСТЕРІ 66-70

 • Ю.А. РЯБИКИН, А.К. ШОНГАЛОВА, 1В.В. КЛИМЕНОВ, В.Б. ГЛАЗМАН, Б.А. БАЙТИМБЕТОВА, А.У. КАМЫТБАЕВА, А.Т. ИСОВА, С.Ж. ТОКМОЛДИН

Көміртек қабықшалардың оптикалық жəне парамагнитті сипаттамаларына термиялық өңдеу əсері 71-77

 • Ә.Ө. Байқоңырова, С.С. Қоңыратбекова, Г.А. Усольцева, М.С. Мәлімбаев

СУЛЬФАМИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ГАЛОГЕНИД ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ СЫНЫҚТАРДАН АЛТЫНДЫ ШАЙМАЛАУ 78-83

 • Қ.Д. Рахимов, С.М. Адекенов

ЖАҢА ТАБИҒИ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ҚАН ПЛАЗМАСЫНДАҒЫ ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРЛЕРІ 84-90

 • Қ.Д. Рахимов, С.М. Адекенов

ӘДЕЙІЛЕП АЛЫНҒАН ДӘРІЛІК ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ БАР ІСІКТЕРДЕ ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ ГОРМОНАЛДЫ ҚЫЗМЕТІНЕ ЖАҢА ТАБИҒИ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ФАРМАКОДИНАМИКАСЫ 91-95

 • Қ.Д. Рахимов

ТАБИҒИ ЖАҢА ДӘРІЛЕРДІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІККЕ ҚАРСЫ ӘСЕР ФАРМАКОДИНАМИКАСЫНДА ЖӘНЕ КОЛЛАТЕРАЛДЫ СЕЗІМТАЛДЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНДА ГИПОФИЗДІҢ СТЕРОИДТЫ ЖӘНЕ ТРОПТЫҚ ГОРМОНДАРЫНЫҢ ОРНЫ 96-100

 • НУРТАЙ Ж.Т., НАУКЕНОВАА.С.,АУБАКИРОВА Т.С., ШАПАЛОВШ.К., КУРМАНБАЕВА М.С., ОРАЛБЕКОВАЛ.М., АЛДЕШЕВАА.А., МАДИЯРОВАЖ.Ж.8 , АБИЛДАЕВА Е.Е., ЖАҚСЫЛЫҚКЕЛІНІ У.А.

ЖАҢА ҚОРҒАНУ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ТАБИҒИ СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАУЛЫ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ХАЛЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ 101-109

 • Тойчибекова Г.Б., Әбдімүтәліп Н.Ә., Ибрагимова Э.Қ., Турметова Г.Ж

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТҰЗДАНУЫ МЕН БҰЛ ҮДЕРІСТІ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 110-113

 • Аюпова З. К., Құсайынов Д.Ө., Ғ. Теміртон (Садыкова)

МӘДЕНИ ИНТЕГРАЦИЯ: САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ (ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕ) 114-120

 • Асылбеков М-А.Х.,Әпендиев Т.Ә., Сатов Е.Ж.

1926-1939 ЖЫЛДАРДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 121-135

 • Н.Н. Жанакова, А.З. Капенова

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСТАР КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ ДАМУЫ ТУРАЛЫ СҦРАҚТАРЫ 136-143

 • Адизбаева Д.Ж. Шойбекова А.Ж.

Кәсіптік білім беру педагогикасының философиялық және әдістемелік негіздері 143-148

 • Г.Н. Джаксыбекова, А.М. Нургалиева

Қазақстан Республикасының ҧлттық банкі: қызметтері және экономикадағы ролі 148-155

 • Д.И. Разакова

 ЕЭО ЕЛДЕРІНДЕГІ АГРАРЛЫҚ НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ СҰРАҒЫНА ОРАЙ 156-162

 • А.З. Капенова, Н.Н. Жанакова

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА САЛЫҚ ЖҮГІНІҢ ОҢТАЙЛАНДЫРУЫНЫҢ АСПЕКТТЕРІ 163-169

 • Н.М. Алашбаева

ДАҒДАРЫС КЕЗІНДЕ ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУ МЕНЕДЖМЕНТІ 170-178

 • А.Т.Мергенбаева, Г.Ж.Уразбаева, А.У.Абишова

Модернизациялау жағдайындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының макроэкономикалық қамтамасыз етілуі 179-185

 • Усманова Г.

ВИЗАНТИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ТҤРІКТЕР ЫҚПАЛЫНА ТҤСУІНІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН СЕБЕПТЕРІ 186-191

 • Нысанова С.Қ. , Наурызова В.Қ., Ҥсеинова Қ. Р. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ СИПАТЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ 191-194

 • Сартаев С.А., Қалшабаева М.Ж.

Сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарас қалыптастыру, қазіргі қазақстан қоғамының құқықтық мәдениетінің жоғарылау көрсеткіші ретінде. 195-202

 • Сманова А.Б., Ибраимов О.А.

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІК ТУРАЛЫ ҚАЗАҚ ОЙШЫЛДАРЫНЫҢ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ 203-206

 • А.Ж. Тусупова

Қазақстан Республикасы Президентінің құқықшығармашылық қызметінің мәселелері 207-211

 • Н.Қ. Мыңбатырова

БИЛЕР СОТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ: НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 212-215

EDITOR IN CHIEF

Our Journal

FacebookTwitterMixxVimeo

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31