ҚР ҰҒА Хабаршысы

 • Проскурова Я.А., Губарь С.Н., Котова Э.Э., Котов А.Г., Датхаев У.М.

Украина мемлекеттік фармакопеясы монографиясына арналған жұқа қабатты хроматография əдісімен шатырша толғақшөбінің негіздендіру əдістемесін жасау 5-12

 • Шыныбаев М.Д., Беков А.А., Рахимжанов Б.Н., Моминов С.Б., Сəдібек А.Ж., Алимқұлова Б.Т., Абдрахманов Қ.

Хилл айнымалыларында сынақ денесінің екі шеңберлік орбиталар үйірі бар болуы 13-22

 • Курапов Г.Г., Волокитин А.В., Волокитина И.Е., Орлова Е.П.

Болат сымның «баспалау-созу» деформациялауы кезінде механикалық қасиеттерін жаңа əдісімен зерттеу 23-30

 • Əбуғалиева А.І., Чакмак И., Моргунов А.И., Савин Т.В.

Күздік бидай дəнінің құрамындағы күкірт жəне азот пен күкірттің жағдайы бойынша генетикалық ресурс сапасын классификациялау 31-38

 • Авсиевич В.Н.

Қазақстанның допингті қолдануға күштік спорт түрлері: жай-күйі, проблемалары жəне шешу жолдары 39-54

 • Жылысбаева Г.Н., Əмірбекова А.К., Баешов А.Б., Кадирбаева А.С., Жұрынов М.Ж.

Кальций хлоратын алудың электрохимиялық тəсілін жасау 55-60

 • Артыгалин Н.А., Юнусова Д.А., Ормановa У.К., Турмaмбeкoв Т.A., Саидахметoв П.А.

γ-Mn қoртпаларының серпімділік тұрақтысы 61-64

 • Машеков С.А., Dyja Henryk, Абсадықов Б.Н., Тусупкалиева Э.А., Машекова А.С.

7075 алюминий қорытпасын қарқынды пластикалық деформациялаудың ұтымды температура-деформациялық режимдерін физикалық модельдеумен анықтау 65-79

 • Уразгалиева А.Ж., Екпін Ш.

ТОО «КВК» құрастырған 18-9996 модельді арбашалы жүк вагондарының диамикалық сипаттамасы 80-86

 • Ибраимов В.М., Канафин К.М., Сотников Е.В.

Гидрогеологиялық жұмыстарын жобалауында ГАЖ қолданып қашықтық зондтау деректерін өңдеу 87-94

 • Бостанова А.М., Бабаева Г.А., Тойчибекова Г.Б.

Дəнді жəне бұршақ тұқымдас өсімдіктердің өсуі мен дамуына климаттық жағдайлардың əсер етуі 95-99

 • Лаханова К.М., Кедельбаев Б.Ш.

Көк түсті қаракөл қозыларының жүн талшығының пигменттелуі жəне оның мацератын жарық микроскопиялық зерттеу 100-103

 • Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Омашова Г.Ш., Cүттібаева Д.И., Қозыбақова Г.Н.

Изобаралық процесті зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі 104-109

 • Карымсакова И.Б., Денисова Н.Ф.

Бейнелерді тану есептеріндегі мəліметтерді интеллектуалды талдау əдістері 110-114

 • Нысанбаева А.М.

Қазақстандағы гендерлік білім берудің дамуының өзекті аспектілері 115-121

 • Цеховой А.Ф., Жолтаева А.С.

Компания дамуын тиімді басқару: когнитивтік аспект жəне жетекшінің бизнес-кейсі 122-128

 • Кайгородцев А.А., Ситникова Е.С., Кинашева Ж.Б.

Шығыс Қазақстанның аймақтық инновациялық жүйесі 129-136

 • Каминская Г.А., Шуленбаева Ф.А., Хан Ю.А., Доскалиева Б.Б.

Мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың еңбек нарығын дамытудың қазіргі факторлары 137-143

 • Əділбаева Ш.

Ханафи фиқһының таралуы 144-148

 • Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө.

Қазақстан Республикасындағы коррупцияға қарсы заңнамаларды жетілдіру мəселелеріне 149-153

 • Базилов А.Ч.

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағдарламаларды бағалау құралы ретінде рандомизирленген бақыланатын сынақтар (РБС) 154-159

 • Бактымбет С.С., Бактымбет А.С., Курманов Н.А., Сатбаева А.Ж.

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің сыртқы саудасын талдау 160-169

 • Ерғалиева Р.А.

Заманауи кескіндемедегі қазақ ою-өрнегі: мəнгілік құндылықтарға жаңа көзқарас 170-176

 • Байжолова Р.А., Жусупов Р.С.

Қазақстан Республикасының солтүстік аймақтарының ауыл шаруашылық бəсекеге қабілетілігін бағалау 177-183

 • Жанбырбаева С.М., Зурбаева А.Б.

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнында KPI жүйесін енгізу жəне жүзеге асыру проблемалары 184-191

 • Абдрасилов Т.Қ., Қалдыбай Қ.Қ.

Буддизм философиясындағы рухани кемелдену концепциясы 192-200

 • Калиева Г.Т.

Кəсіпорынның инновациялық дамуының қаржылық-экономикалық аспектілері 201-207

 • Кишибекова Г.К., Омарханова Ж.М.

Мал шаруашылығының отандық ет саласының бəсекеқабілеттілігін арттыру 208-217

 • Кулубекова А.Ж.

Кəсіпорын тəуекелдерді басқару жəне əдістерінің жіктелуі 218-223

 • Берсимбаева А., Урузбаева Н.

Қазақстан Республикасында зерттеу университеттерін құру инновациялық дамудың шарты: шетелдік тəжірибе 224-229

 • Магай Т.П., Жумабаев А.К.

Біріктірілген корпоративті құрылымды басқару 230-239

 • Мамедова У.З.

ХІІ ғасырдағы Əзірбайжанның араб тілді ақындары 240-245

 • Мұқанова Д.Б., Айткенова Г.Т., Имашева А.О.

Өндірістік кəсіпорындағы зиянды факторлардың əсерін математикалық əдіспен анықтау 246-250

 • Акыш Н.Б., Ахметова А.М.

Қазіргі қазақ романдарындағы ұлт зиялыларының тағдыры 251-255

 • Нарбаев Қ.А., Құсайынов А.Б.

Төтенше жағдайлардың əлеуметтік-экономикалық зардаптарын бағалаудың қолданыстағы əдістері туралы 256-265

 • Ордабаева М.

Шығыс-Қазақстан облысындағы туризм: əлеуеті, экономикалық мəні жəне даму болашағы 266-271

 • Ramazanov A., Kazhmuratova A., Zeinoldina G.

Branding of economic development of Kazakhstan 272-280

 • Саудамбекова И.

ҚР-да АӨК дамуын мемлекеттік басқару механизмінің заманауи жағдайы 281-286

 • Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М., Токтарбекова Л.Н.

Ислам дəстүріндегі білім беруді модельдеуді компаративистік талдау 287-292

 • Кенжеханова Н.Г.

Басымдықтары институционалдық дамыту, шағын жəне орта кəсіпкерлік 293-296

EDITOR IN CHIEF

Our Journal

FacebookTwitterMixxVimeo

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31