ҚР ҰҒА Хабаршысы

 • Берсимбаева А.

Зерттеу университеттерінің құрылуы: Ресей жəне Қазақстанның тəжірибесі          5-16

 • Мамырбекова Айгуль, Баешов A.Б., Мамырбекова Айжан.

Сілтілі ерітінділерде күкірттің электртотығу-тотықсыздану кинетикасы мен механизмі          17-23

 • Абдиева А.М., Ануарова Л.Е., Ерназарова Г.И., Злыдарева А.М.

PISA, TIMSS халықаралы зерттеулер жүйесі контексіндегі жобалау технологиясы          24-29

 • Есимова A., Мураталин M., Айдарова С., Муталиева Б., Мадыбекова Г.

Микрокапсуляция қолдануға стимул-сезімтал микрогельдерді зерттеу        30-36

 • Бекетова Г.С., Ахметов Б.С., Корченко А.Г., Лахно А.В.

Критикалық маңызды ақпараттық жүйелер үшін қорда сақталуының оңтайландыру моделі        37-44

 • Генбач А.А., Бондарцев Д.Ю.

Турбиналық технологиясы билік жəне оларды жасау ғылыми əдісін дамыту        45-53

 • Қазанқапова К., Наурызбаев М.К., Ермағамбет Б.Т., Ефремов С.А., Брайда В.

Микроағзалармен иммобилизденген шунгит сорбентінің ароматты қосылыстарды ыдырату қабілеттілігін зерттеу        54-61

 • Баешов А.Б., Конурбаев А.Е., Гаипов Т.Э., Маханбетов А., Мырзабеков Б.Э., Сарсенбаев Н., Абдувалиева У.А.

Техникалық конденсатты фенол, аммонийлі азот жəне сульфидтерден тазалау бойынша электрохимиялық тəсілін жасау жəне пилотты жартылай өндірістік электролиздік сынақтар жүргізу       62-67

 • Алентаев А.С., Смаилов С.Д., Баймуканов Д.А., Абдрахманов К.Т.

зауыттық типіндегі қараала сиырдың өнімділігі АҚ «Адал» агроөндірістік компаниясында»      68-77

 • Артыгалин Н.А., Кабылбеков К.А., Жантас А.Д., Ильясов Б.А., Саидахметов П.А.

MATLAB бағдарламалық пакетін қолданып ток резонансын зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмыстарды орындауды ұйымдастыру       78-86

 • Арапов Б.Р., Сейтказенова К.К., Шокобаева Г.Т., Телешва А.Б.

Жоғары температура мен қысымда тотықтыру ортасында болат үлгілерді сынауға арналған камера       87-93

 • Кабылбеков К.А., Артыгалин Н.А., Атабай Ж.К., Жолдасова А.А., Саидахметов П.А.

MATLAB бағдарламалық пакетін қолданып кернеу резонанснын зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмыстарды орындауды ұйымдастыру       94-102

 • Əбдіраманова А.Т., Сатершинов Б.М.

Жаһандану жағдайындағы бəсекеге қабілет жəне оның ұлттық-мəдени қырлары      103-108

 • Əбдірахманова Н.Б., Крекешева Т.И., Меденова М.К.

Қазақстан Республикасында өндірістік жарақаттануды талдау     109-116

 • Атақұлов Т., Ержанова К., Жұматаев М., Сұлтан А.

Аралық дақылдарды тұрақты жалдарда өндіріп, өсіру    117-119

 • Казиев М.Т.

Əмбебап күн энергетикалық қондырғы      120-128

 • Нұрғалиева М.Т., Календарь Р.Н., Смағұлов А.Қ., Искакова Ж.А.

Əр түрлі жануарлар түрлерінің етінде жəне ет өнімдерінде ерекше ДНК жеделдетілген сəйкестендіру      129-136

 • Нұрғалиева М.Т., Смағұлов А.Қ., Искакова Ж.А.

Шығыс Финляндия жануарлардың етінде жəне қосымша өнімдерінде кадмийдің мазмұнын бағалау      137-141

 • Бейсенби М.А., Сулейменова С.Т., Таурбекова А.А.

«Эллиптикалық омбилика» апаты класында m кірісті жəне n шығысты басқару жүйелерінің робасты орнықтылығын зерттеу     142-147

 • Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө.

Нотариат Қазақстан Республикасындағы азаматтық құқық қорғау аспабы ретінде     148-154

 • Дауылбай А.Д., Сыдыкова А.А., Елеманова Ж.Р., Кудасова Д.Е.

ЮКМ күйікті тектер арасындағы типтегі қойлардың өнімділік сапасын зерттеу    155-160

 • Смағұлова С.О., Ермұхамедова А.П.

Ұ. Құлымбетовтың Қазақстандағы ашаршылықтарды ауыздықтаудағы қызметі      161-170

 • Усабаев А. К.

ХҚЕС 21 жəне ҚСҚЕХС 4 "Валюталық бағам өзгерістерінің ыкпалы"-ға сəйкес жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру ерекшеліктері шетелдік мекемелерінде бухгалтерлік есеп əдістемелік негізі      171-177

 • Исаева А.Б., Айдарова С.Б., Шарипова А.А., Тлеуова А.Б., Григорьев Д.О.

Полиуретан/полимочевина қабықшасымен жəне DCOIT ядросымен қапталған микро- жəне нанокапсулалар. І. Микро- жəне нанокапсулаларды синтездеу      178-185

 • Муминов Т.А., Жакипбаева Б.Т., Даулетбакова А.

Қоздырғышты генетикалық сипаттау əдістері жəне олардың туберкулез эпидемиологиясы мен клиникасындағы маңыздылығы (əдеби шолу)     186-206

 • Волков Д.В., Бакбергенова М.О., Жапар К.К., Шамекова М.Х., Жамбакин К.Ж.

Гербицидіне тұрақты бидай өсімдігін алу үшін химиялық мутагендерді пайдалану     207-214

 • Нұртай Ж., Наукенова А., Аубакирова Т., Шапалов Ш., Сапаргалиева Б.

Қазақстан Республикасындағы биік таулы аймақтарда тұратын халықты табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғайтын шараларын ұйымдастыру    214-228

EDITOR IN CHIEF

Our Journal

FacebookTwitterMixxVimeo

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31