ҚР ҰҒА Хабаршысы

 • Жүсіпбеков С.С., Искакова А.М., Войцик В., Омирбекова Ж.Ж.

Құрғақ электрсүзгінің параметрлердің сызықты идентификациясын жасау    5-13

 • Баймуканов Д.А., Баймуканов А., Тоханов М., Юлдашбаев Ю.А., Дошанов Д.

Оңтүстік–Қазақстандық популяцияның дромедар тобына жататын түйелердің селекциялық-генетикалық мониторинг нəтижелері    14-27

 • Баймаханова С., Байқоңырова Ə.Ө., Усольцева Г.А., Қоңыратбекова С.С., Хавалқайрат Б.

Тұзқышқылды шаймалау кезінде никельқұрамды кенді шикізатты ұнтақтау дəрежесінің металдарды бөліп алуға əсері     28-34

 • Синчев Б.К., Муханова А.М., Королёв Д.А.

Жоғарғы класстардың буын механизмдерінің жылдамдығын жəне орнын анықтау    35-41

 • Саинова Г.А., Байсеитова Б.А., Құрбаниязов С.К.

Мұнаймен ластанған топырақты Калифорниялық құрттар көмегімен тазалау əдісі     42-45

 • Курманов Н.А., Алиев У.Ж., Рахимбекова А.Е., Махатова А.Б.

Адам капиталы сапасының қамтамасыз ету факторы ретінде жоғары білім беру жүйесін модернизациялау     46-54

 • Баймуканов Д.А., Баймуканов А., Тоханов М., Юлдашбаев Ю.А., Дошанов Д.

Оңтүстік–Қазақстандық популяцияның дромедар тобына жататын түйелердің селекциялық-генетикалық мониторинг нəтижелері      55-68

 • Айдарова С.Б., Тлеуова A.Б., Бектұрғанова Н.Е., Григорьев Д.О., Миллер Р.

Гидрофобты агенттерді 3-(триметоксисилил)пропил метакрилат/ антифрикционды агент/ су/ кремний диоксиді нанобөлшектердің суспензиясы системаларында микро- жəне нанокапсулаларды алу үшін таңдау     69-80

 • Бітімбаев М.Ж., Морозов Ю.П., Фалей Е,А., Хамидулина И.Х.

Мизек кенорнындағы алтын-мысты кеннен алтынды ажыратып алудың гравитациялық технологиясы     81-84

 • Бітімбаев М.Ж., Шемякин В.С., Скопов С.В.

Қазақстанның мыс жəне мыс-мырышты кенінің алдын-ала байытылуының орындылығын негіздеу     85-92

 • Баймаханова С., Байқоңырова Ə.Ө., Усольцева Г.А., Қоңыратбекова С.С., Хавалқайрат Б.

Тұзқышқылды шаймалау кезінде никельқұрамды кенді шикізатты ұнтақтау дəрежесінің металдарды бөліп алуға əсері     93-100

 • Генбач А.А., Джаманкулова Н.О.

Жаңа жылуды бөліп алушы класқа жататын капиллярлық-кеуектік жылу алмастырғыштар жасаудың негізгі бағыттары     101-106

 • Машекова А.С.

Сырғу жазықтығында КДК анықтайтын жəне бұрандалы пішінбілікпен метал мен қорытпаны жаймалаған кезде құрылымның қалыптасуын жорамалдайтын əдістеме     107-121

 • Балабеков О.С., Ханжаров Н.С., Волненко А.А., Абдижаппарова Б.Т., Оспанов Б.О., Голубев В.Г.

Қауын-жеміс жəне қарбыз концентраттарын алу туралы     122-131

 • Қоңырбаев А.Е., Баешов А.Б., Минтаева Г.А., Бродский А.Р.

Күкірт-графит композициялы электродын кальций хлориді ертіндісінде катодты поляризациялау арқылы кальций сульфидін алу     132-138

 • Жақыпова А.Н., Свидерский А.К., Мулдахметов М.З., Фазылов С.Д., Нұхулы А., Жұрынов М.Ж.

Морфолин дитиокарбаматының синтезі мен мыспен комплекстүзушілік қасиеттерін зерттеу    139-143

 • Баешов А.Б., Сапиева М.М., Баешова А.К.

Үш фазалы айнымалы тоқпен поляризацияланған молибденнің натрий гидроксиді ерітіндісінде еруі     144-149

 • Жақыпова А.Н., Казанцев А.В., Свидерский А.К., Молдахметов M.З.

Карборанилқұрамды пирандардың, пирилийлік тұздардың жəне олардың азотты ұйқастарының синтезі мен оларды зерттеу      150-158

 • Конурбаев А.Е., Баешов А.Б., Кадирбаева А.С., Мырышова А.С.

Электрохимическое поведение алюминия в сульфатсодержащих растворах при поляризации промышленным переменным током     159-163

 • Мамырбекова Айгуль, Баешов A.Б., Мамырбекова Айжан.

Сілтілі ерітінділерде күкірттің электрототығу-тотықсыздану кинетикасы мен механизмін зерттеу     164-171

 • Мəсімханова Қ.Қ.

Машина бөлшектерінің химиялық жабындыларының технологиялық процестерін жетілдіру     172-177

 • Муханов Б.К., Омирбекова Ж.Ж., Оракбаев Е.Ж.

Жерасты ұңғымалы шаймалау үрдісін тиімді басқару жүйелерін зерттеу жəне құру    178-185

 • Рахимов Қ.Д., Адекенов С.М.

Бастапқы жəне тұрақты метастаздарға табиғи инновациялық заттардың фармакологиялық əсерлерін зерттеу     186-190

 • Рахимов Қ.Д.

Фармакологическое действие новых природных препаратов в комбинации с цитостатиками на лекарственно-резистентные первичные опухоли в доклинических исследованиях      191-197

 • Мыңбаева Б.Н., Уалиева Д.А., Бекманов Б.О., Воронова Н.В.

Қазақстандық түсті алабалықтың ДНҚ өндіруі     198-204

 • Муханов Б.К., Еренчинов К.К., Базил Г.Д., Абжанова Л.К.

Қазандық құрылғысының математикалық моделдерін басқару объектілері ретінде талдау     205-213

 • Дюсебаева М.А., Ахмедова Ш.А.

Аминокарбон қышқылдарының гидразид жəне тиосемикарбазидтерінің синтезі     214-218

 • Панзабекова А.Ж., Турабаев Г.К.

Инновациялық даму шарттарында еңбекті ынталандыру жəне оны төлеу жүйесін қалыптастырудың шетелдік тəжірибесі     219-226

 • Құрманов Д.Ə.

Кеден одақ Қазақстанның ДСҰ-на кіруіне негізі ретінде     227-232

 • Насимов М.Ө.

Саяси болжам: мəні жəне əдістері     233-240

 • Жораева Г.Т.

XX ғасырдың басында мұсылман мемлекетін құрудағы татар интеллигенциясының рөлі    241-245

 • Есенбекова А.Б.

Ұлттық экономиканың қалыптасуы мен тұрақты дамуының теориясы мен практикасы мəселелеріне    246-252

 • Акыш Н.Б.

Сюжеттік желінің астарындағы əлеуметтік айшықтар    253-256

 • Торсыкбаева Б.Б., Шамуратова Н.Б.

Студентердің функционалдық сауаттылығын дамыта оқыту    257-271

 • Жұрынов М.Ж.

Қазақстан Республикасындағы Білім мен ғылымды жетілдіру туралы   272-273

Бас редактор бағаны

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Шілде 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31