ҚР ҰҒА Хабаршысы

 • Садомский В.В., Крупа Е.Г., Аминова И.М.

Солтүстік каспий акваториясындағы гидробионттардың сейсмоакустикалық əсерін эксперименттік зерттеулер        5-13

 • Генбач А.А., Джаманкулова Н.О.

Жылу энергетикалық қондырғалардың капиллярлық-кеуектік жаңа класты салқындату жүйелеріндегі жылумассаалмасуды зерттеу        14-19

 • Aбилдаева Р.A., Дауылбай A.Д., Рысбаева Г.С., Абубакирова А.А., Oспанова A.A.

Мысықтардың эндопаразиттермен ауруының олардың түсі мен тектік ерекшелігіне тəуелділігі       20-23

 • Махметова Н.М., Солоненко В.Г., Бекжанова С.Е.

Cтанцияның типтік бөлігіндегі қатпарламасының кернеулі-деформациялық күйінің экспериментальды есептеуі       24-28

 • Абдысагин Р.-Б.Т.

Заманауи музыка уақыттың жаңғырығы       29-33

 • Генбач А.А., Джаманкулова Н.О.

Жеке бу көпіршіктері астындағы капиллярлық-кеуектік құрылымның шектік күйі       34-41

 • Серғалиев А.С.

Ұңғыма қабырғасындағы үйкелісті қарастыра отырып бұрғылау қарнағының қозғалысының сызықты емес моделі       42-48

 • Малышев В.П., Зубрина Ю.С., Макашева А.М.

Жинақталатын қатар жəне бітпейтін реттілік сияқты Больцманның бөлуі      49-58

 • Закарина Н.А., Акурпекова А.К.

Бағаналы цирконий Таган монтмориллонитіне енгізілген Pt-катализаторында пентан-гексан фракцияларын изомерлеу     59-68

 • Машеков С.А., Мауленова М.Р.

Фольгаға арналған дайындамаларды өңдеу əдістері     69-79

 • Аминова И.М.

70–90 жж. Жайық өзен сағасының зообентос бойынша зерттеулер (шолу))    80-85

 • Садомский В.В., Крупа Е.Г., Аминова И.М.

Солтүстік каспий акваториясындағы гидробионттардың сейсмоакустикалық əсерін эксперименттік зерттеулер    86-95

 • Аминова И.М., Садомский В.В.

Каспий теңізінің жағалауына іргелес Жайық өзен сағасының зообентос аквалды экожүйесі    96-101

 • Салихов Т.Қ.

Зеренді ауылдық округінің геоэкожүйелеріндегі топырақ жамылғысының құнарлылығының қазіргі кездегі жағдайы    102-108

 • Тұрабаев Ғ.Қ.

Мақтаны өндірудің бəсекеге қабілеттілігін арттырудың факторларын талдау    109-122

 • Шəмішев Е.

Еуразиялық интеграциясының геосаясатты аспектілері: жаңа қауіптер мен келешегі    123-128

 • Дінмұхаммед Əметбек, Ғалым Жүсіпбек

Толерантты жəне плюралисттік қоғам қалыптастыруда матуриди түсінігіндегі «иман мен ақыл арасындағы байланыстың» рөлі    129-134

 • Абикенова Ш.К., Айткенова Г.Т.

Кəсіпорындағы жазатайым оқиғалардың алдын алу шарасының бірі – жұмыскерлердің қауіпсіз еңбекке уəждемесін арттыру    135-140

 • Нысанбаева А.М.

ЕО мемлекеттеріндегі көші-қон дағдарыстың кейбір аспектілеріне эксперттердің көзқарастары бойынша   141-145

 • Онласынов Е.З., Кыдырова Ж.Ш., Шадиева А.А.

Оңтүстік Қазақстан облысында кəсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын қалыптастыру ерекшеліктері    146-151

 • Базарбаев Қ.Қ.

Ұлт-азаттық қозғалыстағы саяси ағымдар жəне түркістан мұхтарияты    152-159

 • Худайбергенов Нурбол.

Б. Нұржекеұлының «Əй, дүние-ай» романындағы жалпы адамзаттық құндылықтар    160-165

 • Баешов А.Б., Сапиева М.М., Баешова А.К., Абдувалиева У.А., Журинов М.Ж.

Анодты импульсті токпен поляризацияланған молибден электродының еруі    166-172

 • Конурбаев А.Е., Баешов А.Б., Ибрагимова Г.Н., Маханбетов А.Б., Абдувалиева У.А.

Құрамында алюминий мен темір бар аралас коагулянттарының түзілу процесіне əртүрлі параметрлердің əсері    173-178

 • Достай Ж.Д., Турсунов Э.А., Курбаниязов А.К., Нургалиева Г.Ж.

2011–2013 жж. Балқаш қөлінің батиметриялық өлшеу жұмыстарының нəтижелері бойынша морфометриялық сипаттамалары   179-182

 • Дүзбаева Н.А., Алтай К.А., Құспанова Б.К., Насиров Р.

Мұнай жəне оның өнімдерінің сыртқы ортаға тигізетін əсері   183-191

 • Машеков С.А., Dyja Henryk, Абсадыков Б.Н., Тусупкалиева Э.А., Машекова А.С.

Алюминий қорытпаларынан жасалған наноқұрылымды шыбықтар құрылымының өзгеруін жəне тозуын зерттеу   192-202

 • Oспанова A.A., Абилдаева Р.А., Махан А.Ж., Анарбекова А.І., Дауылбай A.Д.

Əртүрлі факторлардың эмбриогенез процесіне əсері   203-209

 • Ракишева Д.С., Мирғалиқызы Т., Муканова Б.Г.

Жер беті бедерін RBF əдісі арқылы аппроимациялау   210-215

 • Татенов А.М., Байтурганова В.К.

Төменгі арналардан қабаттардың екінші рет мұнай беруін виртуалды-интерактивті зерттеу   216-219

 • Шадхин Ю.И., Тойгожинова Ж.Ж.

MATLAB бағдарламасының көмегімен жиілікті түрлендіргіш – асинхронды қозғалтқыштың тұйықталған бейсызықты жүйесінің беріліс функциясын анықтау   220-224

 • Бейсембаев А.А., Исақожаева І.Н.

Құрғақ құрылыстық қоспалардың автоматтандырылған қаптау жəне сақтау желілерінің басқару жүйесін жасау   225-229

 • Ибраев А.Х., Мүсілімов Қ.Б.

Болотовтың роторлы турбинасы (ВРТБ) негізінде жел энергетикалық кешенін автоматтандыру   230-234

 • Лялин В.Е., Краснов А.Н., Калиев Е.И., Сагындикова А.Ж.

Магистральдық құбырлар аркылы тасымалдау қауіпсіздігін арттыру мақсатында Табиғи газды өңдеу əдістері   235-241

 • Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Омашова Г.Ш., Тоқжигитова А.А., Абдикерова Ж.Р.

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті катушканың реактивті кедергісінің ток жиілігіне тəуелдігін зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастыру  242-248

 • Махметова Н.М., Солоненко В.Г., Бекжанова С.Е.

Cтанцияның типтік бөлігіндегі қатпарламасының кернеулі-деформациялық күйінің экспериментальды есептеуі  249-255

 • Үмбетқұлова А.Б.

Бұрғылау қарнағының көлбеу-көлденең тербелісін модельдеу жəне талдау  255-265

 • Азатбек Т.А., Байтеңізов Д.Т.

Еңбек нарығындағы өзін-өзі жұмыспен қамту түрі ретінде фрилансты дамытудың шетелдік тəжірибесі  266-275

 • Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө.

Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттің қалыптасу мəселесіне  276-281

 • Сыздықова К.Ш., Шыныбеков Ж.Т.

Интеграция – ұйым менеджментінің стратегиялық факторы ретінде  282-285

 • Байтукаев У.Б.

Университет аралық сапа жүйесінің шынайы құндылықтары, мақсаттары мен білімнің сапалық нормасы  286-291

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының 25 жылдығына арналған ТМД-ға қатысушы мемлекеттер арасындағы іргелі ғылым саласындағы ынтымақтастығы бойынша Кеңестің V отырысы  292-300

Бас редактор бағаны

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Шілде 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31